Activități

1. Prezentarea proiectului in Consiliul profesoral  camera

S-a prezentat pe scurt proiectul de mobilitate şcolară Erasmus+, proiect care se va desfăşura în perioada 15.09.2015-14.09.2016. În prezentare au fost subliniate aşteptările din punctul de vedere al rezultatelor şi cerinţa de implicare activă a tuturor cadrelor didactice în vederea unei bune desfăşurări a acestuia.

2. Activitate metodică, Diseminare curs Nr.1  camera

În cadrul activităţii din 13 noiembrie 2015 s-au prezentat modalităţi de intervenţie timpurie din perspectiva ţărilor europene şi modul de abordare a educaţiei inclusive în sistemul de educaţie din Finlanda.

3. Activitate metodică, Diseminare curs Nr.2  camera

În cadrul Comisiei metodice a profesorilor itineranţi din15 ianuarie 2016 s-a desfăşurat Workshop-ul de diseminare a cursului “ Designing and Developing Teaching Materials and Games for Lessons” în cadrul căruia s-au abordat diferite modalităţi de elaborare a materialelor de învăţare şi de adaptare a jocurilor pentru învăţare.

4. Activitate de diseminare in cadrul Consiliului profesoral  camera

În cadrul Consiliului profesoral au fost diseminate modele de activităţi la clasă care au integrat diferite materiale şi jocuri de învăţare confecţionate în cadrul workshop-urilor.

5. Workshop în parteneriat cu Centrul de Educaţie Incluzivă Dumbrăveni  camera

Pe parcursul activităţii din 18 martie 2016 cadrele didactice s-au familiarizat cu diferite tehnici de construcţie a materialelor didactice pentru lecţii şi modalităţile de integrare a acestora pe parcursul orelor şi şi-au format o imagine asupra abordării educaţiei copiilor cu dizabilităţi în diferite sisteme de educaţie din Europa.

6. Workshop în cadrul Cercului metodic zonal al învăţătorilor din învăţământul de masă  camera

Activitatea a implicat un schimb de bune practici din punctul de vedere al construcţiei materialelor de învăţare şi a abordării educaţiei inclusive a elevilor cu dizabilităţi.

7. Consiliu profesoral, Activitate de diseminare curs Nr.3

S-au prezentat diferite viziuni şi aspecte de bune practici din şcolile europene cu privire la planul de internaţionalizare al instituţiei şi s-au pus bazele unei echipe de internaţionalizare, care să imbunătăţească draftul planului de internaţionalizare elaborat pe parcursul cursului "How to make your school more international".

 

8. Seminar - "Noile medii de învățare și școala viitorului"

 

În cadrul seminarului s-au prezentat diferite medii de învăţare din şcolile finlandeze, s-a  analizat viziunea scolilor din Uniunea Europeană cu privire la ceea ce va fi şcoala în viitor şi s-au prezentat produsele ativităţilor din proiect şi impactul acestuia la nivelul instituţiei.  camera

Accesări: 981