Descriere

Acest proiect are rolul de a interveni la nivelul strategiei instituționale formând o viziune inovatoare în ceea ce privește perspectiva școlii în viitor și vizează două priorități strategice ale instituției precum: crearea și dezvoltarea unei strategii a dimensiunii internațional pe termen lung, cât și a dezvoltării competențelor staff-ului implicat în procesul instructiv educativ cu efect direct asupra dimensiunii internaționale a curriculum-ului.

Ideea acestui proiect se datorează necesităților prioritare ale instituției și are următoarele obiective:

1. Crearea și implementarea unei strategii de dezvoltare pe termen lung.

2. Formarea unei echipe din rândul cadrelor didactice abilitate, care să se ocupe cu promovarea inovației în procesul instructiv educativ și creșterea calității acestuia.

3. Introducerea metodelor inovative de către cadrele didactice în procesul instructiv educativ exercitat asupra elevilor cu cerințe educative speciale.

4. Formarea și dezvoltarea de competente lingvistice și digitale în rândul cadrelor didactice.

5. Creșterea numărului de cadre didactice abilitate în a coordona proiecte și relații de cooperare internaționale.

Desfăşurare

Proiectul se va desfăşura pe perioada unui an, au fost alese 5 cursuri la care vor participa 7 profesori ai şcolii cu specialităţi diferite, care acoperă ariile curriculare specifice învăţământului special şi integrat.

Cursurile de formare cuprinse în proiect vor sprijini profesorii să înveţe strategii noi şi inovative de abordare a educaţiei speciale, care integrează mijloace şi tehnologii moderne: construirea şi utilizarea materialelor şi jocurilor de învăţare, folosirea tehnologiilor digitale, posibilităţi de dezvoltare a instituției, de elaborare si organizare a spațiului de învățare, și o viziune asupra școlii viitorului

Fiecare curs de formare presupune desfăşurarea unor activităţi premergătoare de pregătire (lingvistică şi interculturală, familiarizarea cu problematica formării, dialog cu formatorii, etc), participarea la cursuri (implicarea activă în desfăşurarea activităţilor, comunicarea cu formatorii şi ceilalţi participanţi) şi activităţi post-curs (diseminarea cursului, aplicarea/implementarea celor învăţate, realizarea de instrumente de lucru, portofolii ilustrative).

Rezultate aşteptate:

• un site al şcolii

• o broşură cu elementele cheie ale intervenţiei timpurii

• un ghid de bune practici in legătură cu designul materialelor şi jocurilor de învăţare

• un ghid de management de proiect

Pe termen lung impactul este cuantificat prin conturarea și implementarea cu succes a unei politici și strategii a școlii în ceea ce privește promovarea dimensiunii internaționale și a metodelor inovative de predare.

Şcoala va beneficia de modernizarea procesului de predare-învăţare-evaluare, care va conduce la îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi la câştigarea încrederii comunităţii în serviciile educaţionale oferite.

Accesări: 1505