Săli de clasă

Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în zece săli de clasă din care cinci săli sunt destinate ciclului primar şi cinci săli ciclului gimnazial.

Accesări: 1032